Touhou players provide a realistic simulation of life in Gensokyo

NOOOOOOOOOOOO FUCKING SHIT FUUUUUUUUUUUCK AAAEEAEEEEAAAAA… WAHUH WOOO HOO HOO HA HO HA WHAH WAH PTSHA don’t worry about it don’t worry about it OH NOOOOOOOOOO dee doo dee doo dee doooo doodoo doooo doooo dew do doooo doooo doo doo doo doo doo doooooo BOW NOW NUHNUH NUHNUH NUHNUH NUHNUH NUHNUH NUHNUH NUHNUH NUHNUH NUHNUH NUHNUH NUHNUH NUHNUH EUUUUUUUUUUUUUUGHGHHNNNNNNN AUUUUUUUUUUGNGNGGHGNNN […]